Regulamin

Warunki korzystania z emigrantwuk.net

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez emigrantwuk.net , na rzecz użytkowników prowadzonego przez niego portalu internetowego emigrantwuk.net, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w serwisach portalu w celu zdobycia i wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy. Dostęp do serwisów emigrantwuk.net posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym emigrantwuk.net mogą używać na stronach portalu zarezerwowanych dla nich loginów. emigrantwuk.net może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich serwisach portalu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym. Uczestnik serwisów emigrantwuk.net publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Portalu. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach emigrantwuk.net treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, a tekże wszelkiej treści pornograficznej. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady opisane w Zasadach dyskusji oraz Regulaminie ogłoszeń. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach portalu przekazów reklamowych, właczając w to rejestrację kont użytkowników bezpośrednio reprezentujących podmioty gospodarcze. emigrantwuk.net zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisach portalu w stosunku do osób naruszających zasady z pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu emigrantwuk.net przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez portal zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika portal nie publikuje części bądź całego adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu emigrantwuk.net przy zamieszczaniu wpisu. Portal nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników serwisów innym osobom lub instytucjom zgodnie z aktualną Polityką prywatności, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Portal dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania emigrantwuk.net oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Portal zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron z treści serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

Śledź nasKursy walut