Prawa i obowiązki najmującego i najemcy

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 11:05

Podobne artykuły

Zarówno właściciel (landlord, landlady), jak i najemca (tenant) mają prawa i obowiązki, niezależnie od tego, czy zostały one zawarte w umowie najmu czy nie. Przepisy te reguluje Housing Act. W umowie, którą zawierasz z właścicielem lub agentem mogą być ujęte dodatkowe regulacje, na które obie strony się zgadzają. Nie można jednak za pomocą umowy zrzec się lub odmówić zapewnionych w ustawie praw lub obowiązków nawet, jeśli obie strony na to przystają.

Podstawowe prawa i obowiązki najmującego

Podstawowe prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki a rodzaj umowy

Dodatkowe informacje i porady

Podstawowe prawa i obowiązki najmującego

Właściciel wynajmowanego mieszkania ma obowiązek: nie niepokoić Cię jako wynajmującego, a więc ograniczyć swoje wizyty do tych koniecznych, ze względu na dobro lokalu i najemców; w przypadku wymawiania lokalu, postępować według określonych procedur; dbać o określone naprawy, szczególnie wtedy, gdy ich brak w znaczny sposób wpływa na standard życia mieszkańców; spełniać standardy bezpieczeństwa; postępować według określonych w umowie lub przepisach prawa zasad; nie dyskryminować Cię jako najemcy ze względu na płeć, preferencje seksualne, rasę, religię czy niepełnosprawność (istnieją pewne wyjątki w sytuacji, kiedy mieszkasz razem z właścicielem); informować Cię o wszystkim, co dotyczy Ciebie, jako wynajmującego.

Podstawowe prawa i obowiązki najemcy

Jako najemca powinieneś: umożliwić właścicielowi dostęp do posesji w razie potrzeby; zamieszkiwać lokal, który wynajmujesz; dotrzymywać terminów zapłaty za wynajem; opłacać rachunki (w większości przypadków to najemca jest odpowiedzialny za opłacanie rachunków, chyba że umowa stanowi inaczej); dbać o miejsce zamieszkania (w tym zgłaszać potrzebne naprawy); zapytać o zgodę, jeśli zamierzasz dokonywać remontów, podnajmować czy zwiększyć liczbę lokatorów; zapytać o zgodę, jeśli zamierzasz przekazać wynajem innym osobom; odpowiadać za gospodarstwo domowe (odpowiadać także za zachowanie swoich gości); zapytać o zgodę, jeśli zamierzasz rozpocząć w mieszkaniu działalność gospodarczą; dopełnić wszelkich formalności przed opuszczeniem mieszkania. Najemcy nie wolno: powodować niedogodności dla swoich sąsiadów (np. hałasować); używać mieszkania niezgodnie z prawem. Jeśli w umowie nie ma wzmianki o zakazie palenia, Ty i Twoi goście macie prawo do palenia papierosów w wynajmowanym lokum – ale tylko w tej jego części, która nie jest dzielona z innymi lokatorami.

Prawa i obowiązki a rodzaj umowy

W Anglii, Walii i Szkocji pewne prawa i obowiązki obu stron mogą być zależne od typu zawartej umowy. Istnieje kilka typów umowy najmu. Dwa najczęściej spotykane to assured tenancy (AT) – najem chroniony i assured shorthold tenancy (AST) – chroniony najem krótkoterminowy. Podstawowe różnice między nimy opisane są w artykule Umowa najmu. W Irlandii Północnej wszyscy właściciele i najemcy w sektorze prywatnym mają podstawowe prawa, niezależne od rodzaju umowy. Należą do nich m.in.: prawo najemcy do książeczki czynszowej, do zawiadomienia z przynajmniej 28-dniowym wyprzedzeniem o konieczności opuszczenia nieruchomości, do bycia wolnym od napastowania i ochrony przed nieuprawnioną eksmisją oraz obowiązek utrzymania zajmowanego lokalu w rozsądnym stanie pod względem czystości i wystroju wnętrz. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących prawa obowiązującego w Irlandii.

Śledź nasKursy walut