Krajowa płaca minimalna

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 09:55

Podobne artykuły

Jeśli pracujesz legalnie w Wielkiej Brytanii, masz prawo do określonego ustawowo minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca może płacić Ci więcej, ale nie może płacić mniej, niż wynosi obowiązująca stawka krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage).

Wysokość krajowej płacy minimalnej

Krajowa płaca minimalna to średnia stawka godzinowa należna do zapłaty za każdą godzinę przepracowaną w określonym czasie. Stawki krajowej płacy minimalnej na godzinę są podnoszone co roku z dniem 1 października. Wysokość stawki do której masz prawo jest zależna od wieku. Od 1 października 2012 r. obowiązują następujące stawki krajowej płacy minimalnej: 6,19 funta za godzinę dla pracowników w wieku 21 lat i starszych,

4,98 funta za godzinę dla pracowników w wieku od 18 do 20 lat,

3,68 funta za godzinę dla pracowników w wieku 16 i 17 lat (poniżej 18 roku życia, ale powyżej wieku szkolnego).

2,65 funta za godzinę dla pracowników odbywających praktyki mających mniej niż 19 lat lub dla osób powyżej 19. roku życia w pierwszym roku ich praktyk. Wiek szkolny (Compulsory School Age) w Anglii i w Walii upływa z dniem ostatniego czerwcowego piątku roku szkolnego, w którym dzieci kończą 16 lat. W Szkocji dla uczniów których 16 urodziny przypadają między 1 marca a 30 września obowiązkowe szkolnictwo mija z dniem 31 maja tego samego roku. Tym, którzy 16 lat kończą między 1 października a ostatnim dniem lutego, wiek szkolny upływa wraz z rozpoczęciem przerwy świątecznej z okazji Bożego Narodzenia. W Irlandii Północnej wiek szkolny upływa po 30 czerwca w roku szkolnym, w którym osoba kończy 16 lat.

Wiek szkolny (Compulsory School Age) w Anglii i w Walii upływa z dniem ostatniego czerwcowego piątku roku szkolnego, w którym dzieci kończą 16 lat. W Szkocji dla uczniów których 16 urodziny przypadają między 1 marca a 30 września obowiązkowe szkolnictwo mija z dniem 31 maja tego samego roku. Tym, którzy 16 lat kończą między 1 października a ostatnim dniem lutego, wiek szkolny upływa wraz z rozpoczęciem przerwy świątecznej z okazji Bożego Narodzenia. W Irlandii Północnej wiek szkolny upływa po 30 czerwca w roku szkolnym, w którym osoba kończy 16 lat.

Komu przysługuje krajowa płaca minimalna?

Krajowa płaca minimalna przysługuje – bez względu na poziom doświadczenia zawodowego: osobom pracującym w domu; pracownikom agencyjnym; pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin; pracownikom dorywczym; pracownikom pracującym na akord; pracownicy wolontariatu; pracującym cudzoziemcom.

Niektórzy pracownicy nie są objęci przepisami o krajowej płacy minimalnej.

Są to: osoby pracujące na własny rachunek; pracownicy wolontariatu (jeśli nie posiadają umowy o pracę); studenci odbywający staż trwający krócej niż rok w ramach studiów w Zjednoczonym Królestwie na wyższej uczelni lub w szkole policealnej/wieczorowej (further education course); uczniowie do 19 roku życia przyuczający się do zawodu; uczniowie w wieku 19 lat lub więcej, którzy odbywają swój pierwszy rok nauki zawodu; osoby biorące udział w następujących programach: Entry to Employment or Programme Led Apprenticeships w Anglii, Get Ready for Work w Szkocji, Access w Irlandii Północnej i Skillbuild w Walii; uczestnicy niektórych programów rządowych nastawionych na powrót do pracy (pytaj organizatora, czy program w którym uczestniczysz uprawnia do NMW); osoby biorące udział w programach Unii Europejskiej "Leonardo da Vinci", "Youth in Action", "Erasmus" lub "Asystenci Comeniusa"; osoby pracujące jako au-pair i opiekunki do dziecka, jeżeli mieszkają z rodziną i nie płacą za zakwaterowanie lub wyżywienie; zatrudnieni w siłach zbrojnych; wieźniowie. Mogą istnieć też inne przyczyny, dla których możesz nie mieć prawa do płacy minimalnej. Więcej informacji znajdziesz na stronie rządowej DirectGov: Who is not entitled to the National Minimum Wage. W razie wątpliwości skontaktuj się z infolinią ds. płacy i praw pracowniczych pod nr. tel. 0800 917 23 68.

Śledź nasKursy walut