Umowa o pracę

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 11:34

Podobne artykuły

Umowa o pracę (contract of employment) jest najpopularniejszą formą zatrudniania pracowników. Określa ona warunki zatrudnienia – prawa i obowiązki obu stron, pracodawcy i zatrudnionego. Bardzo ważne jest prawidłowe skonstruowanie takiej umowy, dlatego przed jej zawarciem warto zapoznać się z kilkoma uwagami.

Zawieranie umów

Warunki zatrudnienia

Dalsze informacje i porady

Zawieranie umów

Według brytyjskiego prawa umowa o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, może być umową ustną. Zawierana jest automatycznie w momencie przyjęcia oferty pracy. Od tego momentu obie strony związane są jej warunkami aż do wygaśnięcia umowy (zwykle na skutek wypowiedzenia lub zmiany warunków umowy.

Warunki zatrudnienia

Pracownik może jednak domagać się od pracodawcy pisemnego dokumentu zawierającego najważniejsze warunki umowy (tzw. pisemne zaświadczenie o szczegółowych warunkach zatrudnienia – written statement of employment particulars). Pracodawca jest zobowiązany do przekazania takiego wykazu zatrudnionemu w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zaświadczenie o warunkach zatrudnienia powinno zawierać następujące informacje: nazwa pracodawcy oraz nazwisko pracownika; data rozpoczęcia zatrudnienia; stanowisko lub krótki opis zakresu obowiązków; miejsce pracy lub wskazanie, że praca będzie się odbywać w różnych miejscach wraz ze wskazaniem adresu pracodawcy;

Śledź nasKursy walut