Rodzaje zatrudnienia – wprowadzenie

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 11:43

Podobne artykuły

W Wielkiej Brytanii funkcjonują dwie podstawowe kategorie osób pracujących: pracownik kontraktowy (employee) oraz pracownik (worker). Ponadto można pracować na pełny lub niepełny etat bądź też być samozatrudnionym.

Pracownik kontraktowy (employee)

Pracownik (worker)

Samozatrudniony (selfemployed)

Praca na czas określony (fixed-term work)

Praca na część etatu (part-time work)

Pracownik kontraktowy (employee)

Większość ludzi, którzy pracują w Zjednoczonym Królestwie, to pracownicy kontraktowi. Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę (contract of employment), prawdopodobne zaliczasz się do tej grupy. Co istotne – umowa ta nie musi być pisemna; powstaje ona w momencie ustalenia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą warunków zatrudnienia. Może też wynikać z działań Twoich i osoby zatrudniającej Cię. Oznacza to, że pomimo braku pisemnej umowy, możesz być określany jako pracownik kontraktowy, jeżeli: pracodawca kontroluje to co robisz i daje Ci wytyczne kiedy i w jaki sposób powinieneś to robić; wykonujesz pracę samodzielnie (inny pracownik nie może wykonać pracy za Ciebie); pracodawca wymaga abyś pracował w określonych godzinach i płaci Ci za ten wymiar godzin, bez względu na to czy w tym czasie jest praca do wykonania; pracodawca zapewnia Ci sprzęt i narzędzia wymagane do wykonania Twojej pracy; pracodawca płaci w Twoim imieniu podatki i składki na ubezpieczenie społeczne (aczkolwiek wielu pracowników "workers" ma potrącany podatek i składki ubezpieczeniowe z płacy; sam ten fakt więc nie oznacza, że jesteś pracownikiem kontraktowym).

Pracownik (worker)

Termin "worker" to szersza kategoria niż "employee". Obejmuje osoby pracujące zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i osoby osobiście świadczące usługi na rzecz pracodawcy w oparciu o inne umowy. Do tej grupy należy m.in. większość pracowników agencyjnych, pracownicy sezonowi i niektórzy przedstawiciele wolnych zawodów.

Samozatrudniony (selfemployed)

Osoby samozatrudnione (selfemployed) zwykle świadczą określone usługi w oparciu o kontrakt na dostarczenie usług w określonym czasie. Prowadząc biznes na własną rękę i samodzielnie opłacając podatek i składki na ubezpieczenie społeczne, zazwyczaj nie mają statusu pracownika "worker". Prowadząc jednoosobową firmę nie posiadasz jako takich praw pracowniczych – sam jesteś swoim szefem i możesz decydować na przykład o tym ile zażądać za wykonywaną przez Ciebie pracę oraz ile przysługuje Ci urlopu.

Praca na czas określony (fixed-term work)

W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osoby zatrudnione na czas określony nie mogą być traktowane gorzej, niż osoby ze stałą umową. Dowiedz się co to co oznacza kontrakt "fixed-term" i jakie są prawa osób zatrudnionych tymczasowo z artykułu Praca na czas określony (fixed-term work).

Praca na część etatu (part-time work)

Osoba pracująca part time pracuje mniej godzin niż pracownicy zatrudnieni na pełen etat (full time). Nie istnieje określona liczba godzin, która mówi, że ktoś pracuje part-time, ale pracownik pełnoetatowy pracuje zazwyczaj minimum 35 godzin tygodniowo.

Śledź nasKursy walut