Ubezpiecz rodzinę w Polsce

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 15:33

Podobne artykuły

Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenie 1408/71) członkowie rodziny osoby pracującej i ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii, mieszkający w innym państwie niż ubezpieczony, mają prawo do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania na koszt Wielkiej Brytanii.

Formularz E 109

Co powinno zawierać podanie?

Co dalej?

Dalsze informacje

Formularz E 109

Dokumentem, który potwierdza to uprawnienie, jest formularz E 109. Instytucją właściwą do jego wydania jest: HM Revenue & Customs Centre for Non-Residents (Newcastle) Longbenton Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Infolinia (jeśli dzwonisz z Wielkiej Brytanii) Tel: 0845 915 48 11 Fax: 0845 915 78 00 Spoza Wielkiej Brytanii: Tel: 44-191-203 70 10 Fax: 44-191-225 78 00

Co powinno zawierać podanie?

Podanie do HMRC z prośbą o formularz E109 powinno zawierać (za Department of Work and Pensions): dane ubezpieczonego w UK: pełne imię i nazwisko; nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy); adres zamieszkania w UK; datę urodzenia; numer ubezpieczenia (NIN); obywatelstwo; datę rozpoczęcia pracy w UK, i jeżeli jest to praca sezonowa, datę spodziewanego zakończenia pracy; kopię ostatniego odcinka płac (payslip); dane każdego członka rodziny na utrzymaniu ubezpieczonego: pełne imię i nazwisko; nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy); adres zamieszkania w państwie wspólnoty europejskiej; datę urodzenia.

Co dalej?

Po otrzymaniu E 109, należy niezwłocznie przedstawić go w Polsce, w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny, w celu zarejestrowania. Po rejestracji zostanie wydane poświadczenie – dokument w języku polskim, który należy okazywać przy korzystaniu z opieki zdrowotnej w Polsce. Osoby zarejestrowane na formularzu E 109 są uprawnione do pełnej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z opieki tej można korzystać w placówkach, które podpisały umowy z NFZ.

Dalsze informacje

Ten artykuł cytowaliśmy za informacją otrzymaną bezpośrednio z centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Biuro Współpracy Międzynarodowej Wydział Analiz i Rozwoju ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa tel: 0048 22 572 60 82 fax: 0048 22 572 63 08 e-mail: ca17@nfz.gov.pl W razie dodatkowych pytań, skorzystaj z infolinii NFZ pod numerem 0048 (0 22) 572 60 42 lub wyślij zapytanie na adres mailowy infolinia@nfz.gov.pl.

Śledź nasKursy walut