Podatek VAT

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 15:43

Podobne artykuły

Opodatkowaniu podatkiem VAT (Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) podlega większość towarów i usług, które nabywa się na terytorium Wielkiej Brytanii. Obejmuje on także pewne dobra i usługi importowane z innych krajów Unii Europejskiej, a także tych spoza Wspólnoty.

Co to jest VAT?

VAT to podatek pobierany od większości towarów i usług. Zwykle jest on zawarty w cenie nabywanych dóbr. W Wielkiej Brytanii istnieją trzy podstawowe stawki podatku VAT: 20% (od 4 stycznia 2011 r.), 5% i 0%. Pewne dobra nie są jednak nim objęte. Jeśli prowadzisz firmę zarejestrowaną dla celów VAT, w większości przypadków oznacza to, że doliczasz VAT do cen towarów i usług, które dostarczasz i możesz żądać zwrotu podatku który płacisz, nabywając towary i usługi na potrzeby firmy. Firmy nie zarejestrowane pod kątem podatku VAT zwykle mają tańsze towary i usługi, nie mogą jednak ubiegać się o zwrot płaconego podatku. W Wielkiej Brytanii instytucją odpowiedzialną za pobór podatku od towarów i usług jest Urząd Podatków i Ceł – HM Revenue & Customs (HMRC).

Kto musi się zarejestrować dla celów VAT?

Zgodnie z ogólną zasadą, każda firma, której towary oraz usługi podlegają opodatkowaniu, i której roczne obroty przekraczają 73 000 funtów (rok podatkowy 2011-2012), musi zarejestrować się w celach podatku VAT. Jeżeli firma nie osiąga takich przychodów, może zarejestrować się dobrowolnie. Są jednak od tego pewne wyjątki w zależności od charakteru prowadzonej działalności. Możesz sprawdzić, czy musisz zarejestrować się pod kątem podatku VAT na stronie HMRC w zakładce Exempt and partially-exempt businesses for VAT purposes. Szczegółów dowiesz się również przez telefon: 0845 010 90 00 (infolinia czynna od godz. 8:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku).

Jak się zarejestrować?

Podstawowym formularzem służącym do zgłoszenia rejestracyjnego podatnika VAT w zakresie podatku od towarów i usług jest VAT1. Możesz go wypełnić i wysłać online, lub pobrać ze strony HMRC: search2.hmrc.gov.uk/kbr, wydrukować, wypełnić ręcznie i wysłać pocztą na adres:

HM Revenue & Customs

Deansgate 62-70 Tettenhall Road

Wolverhampton WV1 4TZ

Jeśli rejestrujesz spółkę, konieczne będzie wypełnienie także formularza V2. Szczegóły na temat rejestracji grupy firm oraz przedsiębiorstw działających na skalę międzynarodową, jak również bliższe informacje dotyczące rejestracji podatników VAT dostępne są na stronie HMRC. HMRC rozważa większość aplikacji w przeciągu miesiąca. Może się jednak zdarzyć i tak, że potrwa to nawet pół roku.

Stawki podatku VAT

Od momentu otrzymania certyfikatu rejestracyjnego z nadanym numerem VAT, firmy muszą doliczać podatek VAT do cen dostarczanych towarów i usług. Każdy kraj w Unii Europejskiej ma swoje własne stawki VAT. W Wielkiej Brytanii są trzy podstawowe rodzaje: stawka standardowa/podstawowa (standard rate) - 20% (do 4 stycznia 2011 roku stawka podstawowa VAT wynosiła 17,5%); stawka obniżona (reduced rate) - 5%; stawka zerowa (zero rate) - 0%. Pewne towary i usługi w Wielkiej Brytanii mogą być także: zwolnione z podatku VAT (exempt from VAT) lub poza zakresem podatku VAT (outside the scope of VAT). 20-procentowy VAT obejmuje większość towarów i usług. Stawkę obniżoną do 5% stosuje się m.in. do paliw i energii elektrycznej dostarczanej na cele mieszkalne, instalacji i materiałów energooszczędnych, odnowy i przeróbki domów, damskich produktów sanitarnych oraz dziecięcych fotelików samochodowych. Stawka 0% obowiązuje m.in. na większość produktów żywnościowych, książki, gazety i magazyny, ubranka dziecięce, wyposażenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Zerowa stawka może zależeć od pewnych okoliczności, albo od tego, kto jest odbiorcą towaru lub usługi. Podatnik stosujący stawkę zerową dokonuje sprzedaży opodatkowanej, tyle tylko, że stawką 0%. Może zatem dokonać odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług dotyczących tej sprzedaży. W przypadku niektórych towarów i usług możliwe jest uzyskanie zwolnienia z VAT-u. Dotyczy to m. in. ubezpieczeń, niektórych usług pocztowych, dzierżawy ziemi i budynków, usług zdrowotnych oraz w pewnym zakresie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego. W niektórych przypadkach zwolnione z podatku VAT są także firmowe upominki (jeśli łączny ich koszt nie przekracza 50 funtów w ciągu 12 miesięcy dla jednej osoby), darmowe próbki towarów, oraz darmowe usługi. Podatnik zwolniony od podatku, nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o naliczony, bowiem w przypadku sprzedaży zwolnionej nie występuje kategoria podatku należnego. Ta sama zasada dotyczy towarów i usług, które są poza zakresem opodatkowania VAT (outside the scope of VAT). Należy do nich wszystko co sprzedajesz, nie będąc podatnikiem dla celów VAT, kupujesz lub sprzedajesz poza Unią Europejską, czy kupujesz lub sprzedajesz dla swojego osobistego użytku (np. w ramach hobby). Wykluczone z brytyjskiego systemu VAT są także darowizny na cele charytatywne, opłaty i usługi wynikające z ustaw (np. przegląd techniczny MOT), mosty, tunele i drogi zarządzanie przez państwo oraz niskobudżetowa pomoc dostarczana przez organizacje charytatywne. Stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług znajdziesz na stronie www.hmrc.gov.uk/ 

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat podatku VAT i wszystkiego co się z nim wiąże można znaleźć na stronie brytyjskiego Urzędu Podatków i Ceł – HM Revenue & Customs (HMRC): www.hmrc.gov.uk/  Potrzebne informacje uzyskasz również przez telefon: 0845 010 90 00 (infolinia czynna od godz. 8:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku).

Śledź nasKursy walut