Podatek dochodowy

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 13:00

Podobne artykuły

Niniejszy artykuł prezentuje informacje które pomogą Ci zrozumieć brytyjski system podatkowy i kontrolować czy wywiązujesz się ze wszystkich zobowiązań wobec brytyjskiego urzędu skarbowego oraz czy należy Ci się zwrot podatku bądź czy musisz go nadpłacić.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Dochód podlegający opodatkowaniu

Dochód niepodlegający opodatkowaniu

Kwota wolna od podatku Ulgi podatkowe

Wysokość podatku dochodowego Kod podatkowy

Sposoby płatności podatku dochodowego

Odzyskiwanie podatku i zwrot pieniędzy od HMRC 

Unikanie podwójnego opodatkowania

1 stycznia 2007 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej podpisały konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii oznacza to, że podlegają oni obowiązkowi podatkowemu w tylko w Zjednoczonym Królestwie, a nie jak to było przedtem – również w Polsce. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Szczegółowo na ten temat piszemy w artykule Unikanie podwójnego opodatkowania.

Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Podatek dochodowy (Income Tax) jest podatkiem od dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej pewnego poziomu. Wysokość podatku zależna jest od wielu czynników – między innymi od wysokości dochodów oraz od tego czy pracujesz dla kogoś, czy też dla siebie. Nie każdy dochód podlega opodatkowaniu. Istnieje też szereg ulg i odliczeń, z których być może możesz skorzystać. Rozliczaniem podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii zajmuje się HM Revenue and Customs (HMRC, często zwany też Inland Revenue). Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia roku bieżącego do 5 kwietnia roku następnego (np. od 6 kwietnia 2011 do 5 kwietnia 2012).

Dochód podlegający opodatkowaniu

Opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii podlega:

dochód z pracy zarobkowej; dochód z tytułu samozatrudnienia;

większość rent i emerytur (państwowe, indywidualne lub zapewnione przez firmę);

odsetki od większości oszczędności;

dywidendy (dochód z akcji spółek działających w Wielkiej Brytanii);

dochód z najmu;

dochód z inwestycji;

niektóre zasiłki (m.in.: Carer's Allowance, Jobseeker's Allowance, Incapacity Benefit – od 29 tygodnia, Weekly Bereavement Allowance).

Jeżeli jako pracownik otrzymujesz inne niż pieniężne dodatki do wynagrodzenia od swojego pracodawcy (np. samochód służbowy, ubezpieczenie zdrowotne lub zakwaterowanie), również musisz odprowadzić od nich podatek. Pamiętaj, że od powyższych zasad istnieją wyjątki. Szczegółowe informacje o tym jaki dochód podlega, a jaki nie podlega opodatkowaniu zawiera strona Taxable and non-taxable income at a glance.

Śledź nasKursy walut