Pozostawienie dziecka bez opieki

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 16:22

Podobne artykuły

Nie ma jednoznacznie określonego wieku, od którego dzieci można pozostawiać same w domu, jednak rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli pozostawią dziecko bez opieki "w taki sposób, że może to spowodować niepotrzebne cierpienie lub problemy zdrowotne" (Children and Young Person’s Act).

Kiedy dziecko jest gotowe, by pozostać bez opieki?

Podstawowym wskaźnikiem mówiącym, czy dziecko jest gotowe, aby zostać w domu bez opieki, jest jego dojrzałość. Dzieci dojrzewają w różnym wieku i każde z nich jest indywidualnością. Według organizacji National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) większość dzieci w wieku 13 lat nie jest na tyle dojrzała, aby sobie poradzić w nagłych wypadkach i żadne dziecko poniżej 16 roku życia nie powinno być pozostawiane samo na noc. NSPCC opracowała ulotkę zatytułowaną ''Home Alone" ("Same w domu) (5 stron PDF, 1 MB, en). Znajdziesz w niej między innymi odpowiedzi na pytania: Jak rodzice mogą poznać, czy dziecko jest wystarczająco dojrzałe? Czy pozostawianie małego dziecka bez opieki jest kiedykolwiek bezpieczne? Jak dzieci znoszą brak towarzystwa? Jakie niebezpieczeństwa i ryzyko wiążą się z pozostawianiem dzieci bez opieki?

Zanim zostawisz dziecko samo

Zanim zostawiasz dziecko same w domu, pamiętaj o następujących czynnościach: zostaw mu numer telefonu, pod którym będziesz dostępny; zostaw dodatkowo listę zaufanych osób, na wypadek, gdybyś okazał się nieosiągalny; porozmawiaj z dzieckiem o tym jak zachować bezpieczeństwo, powiedz mu, aby nie otwierało drzwi nieznajomym; upewnij się, że niebezpieczne rzeczy (takie jak noże, czy lekarstwa) są poza zasięgiem dziecka; zostaw jasne instrukcje co należy robić w razie nagłego wypadku (na przykład gdyby wybuchł pożar); powiedz kiedy będziesz z powrotem w domu i nie spóźnij się; ustal pewne proste zasady dotyczące tego, co dziecku wolno, a czego nie wolno podczas Twojej nieobecności; naucz dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Najważniejsze jest jednak samopoczucie Twojego dziecka. Upewnij się, że nie jest ono nieszczęśliwe w związku z tym, że musi pozostać w domu samo. Jeśli czuje się niepewnie, lepiej poszukaj dla niego opieki. Informacje na temat form opieki z znajdziesz w rodziale Opieka nad dzieckiem i edukacja.

Śledź nasKursy walut