Zasiłek dla osób pracujących o niskich dochodach (Working Tax Credit)

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 14:27

Working Tax Credit jest to świadczenie dla osób pracujących i samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii, które osiągają niskie dochody. Im niższe wykazujesz dochody, tym wyższy zasiłek możesz dostać. Musisz jednak spełniać pewne dodatkowe warunki.

Komu przysługuje Working Tax Credit

Wysokość zasiłku Working Tax Credit

Dodatek na opiekę nad dzieckiem (childcare element)

Jak się ubiegać o zasiłek Working Tax Credit

Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie Dalsze informacje i porady

Komu przysługuje Working Tax Credit

Jeśli nie masz dzieci, możesz się starać o Working Tax Credit, jeżeli spełniasz któreś z poniższych kryteriów: masz co najmniej 25 lat i pracujesz przynajmniej 30 godzin tygodniowo masz co najmniej 16 lat i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo oraz kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku dla osób chorych i niepełnosprawnych (PIP) masz powyżej 60 lat i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo

W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, warunkiem ubiegania się o Working Tax Credit jest wiek 16 lat i więcej oraz praca w wymiarze co najmniej 16 godzin tygodniowo. Jeśli wychowujesz dziecko wspólnie z partnerem, warunkiem ubiegania się o Working Tax Credit jest wiek powyżej 16 lat i praca w wymiarze minimum 24 godzin tygodniowo - wystarczy, że jedno z Was spełni ten warunek. W przypadku obcokrajowców, dodatkowym warunkiem ubiegania się o zasiłek jest stały pobyt w Wielkiej Brytanii (dopuszczalne są krótkotrwałe, np. wakacyjne wyjazdy) i posiadanie w tym kraju ośrodka interesów życiowych. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie HMRC: Tax credits if you leave or move to the UK. Jeżeli nie jesteś osobą samotną, lecz żyjesz w związku małżeńskim, w związku cywilnym bądź z nieformalnym partnerem, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, o WTC musicie ubiegać się wspólnie. Jedno z was musi mieć ukończone 25 lat (w przypadku osób nieposiadających dzieci) oraz pracować minimum 30 godzin tygodniowo (nie jest możliwe połączenie np. 15 godzin pracy jednego partnera i 15 godzin drugiego, aby zakwalifikować się do otrzymania dodatku). Drugi z partnerów może pracować dowolną liczbę godzin lub nie pracować w ogóle. Do ustalenia prawa do otrzymywania WTC i wyliczenia jego wysokości brane są pod uwagę dochody wspólne. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymywania tego świadczenia, możesz skorzystać z prostego kwestionariusza online, dostępnego na stronie HMRC: Find out if you qualify for tax credits.

Dalsze informacje i porady

Po dalszą pomoc i porady dotyczące zasiłku Working Tax Credit najlepiej zwrócić się bezpośrednio do urzędu podatkowego HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk). Skorzystaj z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900, czynnej codziennie (oprócz świąt) od 8:00 do 20:00 (w soboty od 8:00 do 16.00). Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową funkcjonuje telefon tekstowy: 0345 300 3909.

Śledź nasKursy walut