Ustawowy zasiłek ojcowski (Statutory Paternity Pay)

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 15:05

Jeśli Twoja partnerka urodzi albo zaadoptuje dziecko, możesz być uprawniony do otrzymywania ustawowego zasiłku ojcowskiego Statutory Paternity Pay (SPP). To świadczenie pieniężne, mające ułatwić osobom pracującym skorzystanie z urlopu ojcowskiego.

Komu przysługuje zasiłek

Statutory Paternity Pay O ustawowy zasiłek ojcowski (Statutory Paternity Pay) możesz się starać, jeśli spełniasz wszystkie poniższe kryteria: jesteś ojcem biologicznym dziecka bądź mężem czy też partnerem matki dziecka lub ojcem adopcyjnym dziecka czy też partnerem matki adopcyjnej lub oczekujesz, że będziesz odpowiedzialny za wychowanie dziecka; jesteś zatrudniony u tego samego pracodawcy nieprzerwanie przez okres co najmniej 26 tygodni w chwili rozpoczęcia 15 tygodnia poprzedzającego planowany poród dziecka albo zatrudniony przed tym tygodniem i w tym tygodniu, w którym żonie lub partnerce oficjalnie przyznano prawo do opieki nad dzieckiem; jesteś nieprzerwanie zatrudniony u tego samego pracodawcy do dnia narodzin dziecka lub przekazania go do adopcji; uzyskujesz średnie zarobki w wysokości co najmniej 107 funtów tygodniowo (stawka Lower earnings limit (LEL) obowiązująca w roku podatkowym 2012-13) przed opodatkowaniem. Osoby zatrudnione w kilku miejscach mogą być uprawnione do otrzymania zasiłku Statutory Paternity Pay od każdego z pracodawców. W przeciwieństwie do urlopu ojcowskiego, w przypadku zasiłku nie jest wymagane, aby osoba ubiegająca się miała status pracownika kontraktowego (employee).

Wysokość zasiłku SPP i sposób wypłaty

Wysokość zasiłku ojcowskiego od kwietnia 2012 wynosi 135.45 funtów za każdy tydzień urlopu ojcowskiego lub 90% Twoich średnich tygodniowych zarobków (jeśli te 90% wynosi mniej niż 135.45 funtów tygodniowo). Jako przyszły tata kwalifikujący się do urlopu ojcowskiego, możesz otrzymać 1 lub 2 tygodnie wolnego (nie możesz brać pojedynczych dni wolnych, a jeśli skorzystasz z urlopu dwutygodniowego, musi to być urlop ciągły) i przez ten czas możesz otrzymywać zasiłek ojcowski. Forma i termin płatności są zwykle takie same, jak w przypadku pensji. Zasiłek Statutory Paternity Pay traktuje się jak zwykłą wypłatę, dlatego płatność podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne przebiega tak samo, jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia.

Dalsze informacje i porady

Szczegółowe informacje na temat zasiłku ojcowskiego znajdziesz na stronie rządowej HMRC: Statutory Paternity Pay. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku ojcowskiego, a pracodawca odmawia wypłaty, możesz złożyć na niego skargę w swoim lokalnym biurze HM Revenue and Customs (HMRC), nie później niż 6 miesięcy od złamania przez niego prawa. Darmowe i poufne informacje i porady w sprawie praw pracy uzyskasz za pomocą The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas). Infolinia ACAS: 0845 747 47 47 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00. Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Poradę oraz informacje uzyskasz telefonicznie (0289 032 14 42), faksem lub osobiście w siedzibie. Informacji możesz zasięgnąć także w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

Śledź nasKursy walut