Dziecięcy Fundusz Powierniczy (Child Trust Fund)

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 15:01

Child Trust Fund (CTF) to konto oszczędnościowe i inwestycyjne dla dzieci urodzonych pomiędzy 31 sierpnia 2002 a 2 stycznia 2011 r., na które pobierany jest zasiłek Child Benefit (Dzieci urodzone 3 stycznia 2011 lub po tej dacie, nie kwalifikują się). Konto to nie jest dostępne aż do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia, dzięki czemu będzie ono miało zapewnione środki finansowe wchodząc w dorosłe życie.

Jak to działa

Jakie warunki trzeba spełnić

Ile pieniędzy dostanie dziecko

Jeśli Twoje dziecko się nie kwalifikuje

Jak otworzyć konto CTF

Dostarczyciele kont CTF

Rodzaje kont CTF

Inne rachunki oszczędnościowe dla dzieci

Dalsze informacje i porady

Jak to działa

Za pomocą otrzymanego vouchera CTF (przysłanego automatycznie w momencie przyznania na dziecko zasiłku Child Benefit) otwierasz specjalne konto, do którego Twoje dziecko będzie miało dostęp po 18 urodzinach. Poza dofinansowaniami od rządu na to konto, rodzina i przyjaciele mogą przelewać na ten rachunek do 1,200 funtów rocznie. Pieniądze zgromadzone na rachunku należą tylko i wyłącznie do dziecka i tylko ono w momencie ukończenia 18 roku życia może je podjąć. Do tego momentu ani Ty, ani Twoje dziecko nie będzie musiało płacić z tego tytułu podatku dochodowego. CTF nie ma wpływu na wysokość innych pobieranych benefitów. Kiedy dziecko skończy 18 lat, rachunek zacznie podlegać opodatkowaniu na normalnych zasadach.

Jakie warunki trzeba spełnić

Twojemu dziecku przysługuje prawo posiadania CTF jeśli: urodziło się po 1 września 2002 roku, ale przed 3 stycznia 2011 r., mieszka w Wielkiej Brytanii, pobierasz na nie zasiłek Child Benefit.

Ile pieniędzy dostanie dziecko

W momencie przyznania zasiłku Child Benefit, rząd wyśle Ci voucher CTF w wysokości 250 funtów lub 50 funtów do zdeponowania na koncie. 250 funtów wypłacane jest, gdy spełnione są następujące warunki: pierwsza wpłata Child Benefit (lub European Union family benefit) 2 sierpnia 2010 r. lub wcześniej, dziecko urodziło się po 31 sierpnia 2002 r., ale przed 3 stycznia 2011 r. 50 funtów wypłacane jest, gdy spełnione są następujące warunki: pierwsza wpłata Child Benefit (lub European Union family benefit) została wykonana pomiędzy 3 sierpnia 2010 r. a 3 stycznia 2011 r. dziecko urodziło się po 31 sierpnia 2002 r., ale przed 3 stycznia 2011 r. Dzieci z rodzin pobierających Child Tax Credit (CTC), gdzie dochód nie przekracza 16 190 funtów w roku podatkowym 2010-2011 mogą być uprawnione do otrzymania podwojonej kwoty CTF (czyli w sumie 500 lub 100 funtów). Przyznane dodatkowo 250 funtów lub 50 funtów jest wpłacane bezpośrednio na konto Child Trust Fund. Rząd ponownie zasila o tę samą kwotę konta dzieci po ukończeniu przez nie 7. roku życia (pod warunkiem, że w dniu urodzin wciąż przyznawany jest na nie zasiłek Child Benefit). To dotyczy jednak tylko tych osób, które 7 urodziny obchodziły przed 1 sierpnia 2010 r. Dodatkowe wypłaty na konta siedmiolatków zostały wycofane dla dzieci urodzonych po 31 lipca 2010 r. Dodatkowe wpłaty na konto CTF, przysługujące z tytułu niepełnosprawności dziecka (100 funtów rocznie, 200 funtów w przypadku dziecka z głębokim upośledzeniem), zostają wstrzymane począwszy od 6 kwietnia 2011r.

Dalsze informacje i porady

Wszystkie informacje na temat Child Trust Fund są dostępne na stronie rządowej www.gov.uk/child-trust-funds/overview. W razie dodatkowych pytań, skorzystaj z infolinii CTF: 0845 302 1470, czynnej codziennie oprócz świąt w godzinach 8:00-20:00. Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową uruchomiono telefon tekstowy: 0845 366 7870. Z zagranicy należy dzwonić na numer 00 44 1355 359002. Możesz też kontaktować się biurem Child Trust Fund za pomocą formularza online dostępnego na stronie www.gov.uk/child-trust-funds/overview lub drogą pocztową, kierując zapytania na adres: Child Trust Fund Office Waterview Park, Mandarin Way Washington, NE38 8QG

Śledź nasKursy walut