Praca podczas ciąży

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 18:48

Podobne artykuły

W Wielkiej Brytanii pracującym kobietom w ciąży przysługuje specjalna ochrona. Mają prawo do płatnego wolnego na badania prenatalne, płatnego urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku. Są również chronione przed niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawców.

Rozmowa z pracodawcą

Specjalna ochrona z tytułu ciąży przysługuje Ci tylko wówczas, jeśli pracodawca wie o Twoim stanie. Dlatego im wcześniej powiesz mu, że spodziewasz się dziecka, tym lepiej. Zgodnie z brytyjskim prawem musisz to zrobić nie później, niż 15 tygodni przed rozpoczęciem tygodnia, na który wyznaczony jest termin narodzin (czyli około 25 tygodnia ciąży). Pozwoli to pracodawcy przygotować się na Twój urlop macierzyński, czy zapomogę, a także zadbać o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pracy i przyznać płatny czas wolny na wizyty lekarskie.

Wolne z tytułu opieki przedporodowej

Wszystkim pracownicom w ciąży przysługuje prawo do płatnego czasu wolnego na regularne badania zalecone przez lekarza, położną lub pielęgniarkę (zobacz Opieka zdrowotna w czasie ciąży). Nie ma ustalonego limitu czasu wolnego. Pracodawca nie może odmówić Ci wolnego na badania lub zapłaty. Może natomiast (z wyjątkiem pierwszego spotkania) poprosić o pisemne zaświadczenie o wizycie. Ojciec lub partner ciężarnej ma prawo do bezpłatnego czasu wolnego by uczestniczyć w dwóch wizytach przedporodowych. Około 7 miesiąca ciąży położna lub lekarz ogólny zaproponuje Ci uczestniczenie w szkole rodzenia (antenatal classes). Zajęcia te nie są obowiązkowe, niemniej jednak są zalecane i jeśli kolidują z Twoją pracą, masz prawo ubiegać się o płatny czas wolny z tego tytułu.

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Pracodawca musi ocenić stopień zagrożenia w miejscu pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojemu nienarodzonemu dziecku (tzw. risk assessment). Rodzaje zagrożeń mogą być różne – w zależności od Twojego stanu zdrowia, poziomu zaawansowania ciąży i rodzaju wykonywanej pracy. Ryzyko może być związane na przykład: z długotrwałym staniem lub siedzeniem; z kontaktem z substancjami toksycznymi; ze stresem związanym z pracą; z osobami palącymi w miejscy pracy; z długim czasem pracy; z podnoszeniem lub noszeniem ciężkich rzeczy; z hałasem w miejscu pracy. W ocenie ryzyka pracodawca powinien też wziąć pod uwagę wszelkie zalecenia lekarza lub położnej. Następnie pracodawca powinien usunąć zagrożenie lub zaoferować Ci inne, wolne od ryzyka zajęcie. Jeśli żadna z tych rzeczy nie jest możliwa, pracodawca powinien dać Ci wolne kontynuując wypłacanie dotychczasowej pensji. Takie samo prawo dotyczy kobiet, które niedawno rodziły lub karmią piersią. Jeśli uważasz, że jesteś zagrożona, a pracodawca pomimo sygnałów w tej sprawie nie podejmie żadnych działań, możesz porozmawiać ze swoim lekarzem lub zadzwonić do Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive) pod numer 0845 345 00 55 (pon.-pt. w godzinach 8:00-18:00).

Dalsze informacje i porady

Jeśli czujesz, że z powodu ciąży jesteś gorzej traktowana przez przełożonego lub nie stosuje się on do powyższych zasad, masz prawo odwołać się do sądu pracy - Employment Tribunal (www.employmenttribunals.gov.uk) lub Industrial Tribunal www.employmenttribunalsni.co.uk w Irlandii Północnej). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami pracowniczymi w związku z ciążą, spróbuj najpierw porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą. Dalszej, bezpłatnej pomocy możesz szukać m.in. u przedstawiciela związku zawodowego, u pracowników Służby Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu - Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS (infolinia 0845 747 47 47) oraz w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich - Citizens Advice Bureau, CAB. Agencja ds. Stosunków Pracy - The Labour Relations Agency, LRA udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Z prośbą o poradę czy informacje możesz wystąpić przez telefon (0289 032 14 42), fax lub osobiście.

Śledź nasKursy walut