Aborcja

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 19:06

Podobne artykuły

W Anglii, Walii i Szkocji prawo zezwala na aborcję do 24 tygodnia ciąży. Zabieg można wykonać bezpłatnie w ramach świadczeń państwowej służby zdrowia NHS lub płatnie w prywatnej klinice. W Irlandii Północnej, poza przypadkami zagrożenia zdrowia i życia matki, zabieg przerwania ciąży jest zabroniony.

Prawo

Kwestię aborcji w Wielkiej Brytanii reguluje Ustawa Aborcyjna z roku 1967 (poprawka dokonana przez Human Fertilisation and Embryology Act z roku 1990). Zgodnie z prawem, kobieta może przerwać niechcianą ciążę do 24 tygodnia (licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki), jeśli dwóch lekarzy oświadczy, że aborcja jest konieczna. Kiedy aborcja może być uznana za konieczną? Powody wymienione w ustawie są następujące: gdy kontynuowanie ciąży wiąże się z większym zagrożeniem życia lub zdrowia (fizycznego bądź mentalnego) ciężarnej, niż jej przerwanie; gdy kontynuowanie ciąży wiąże się z ryzykiem wystąpienia uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym narodzonych już dzieci kobiety; gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko będzie niepełnosprawne fizycznie bądź psychicznie. Takie kryteria dają lekarzom ogromną elastyczność w udzielaniu zgody na aborcję i choć mogą odmówić, w praktyce w Wielkiej Brytanii skierowania na zabieg przerwania ciąży wydawane są właściwie na życzenie. W wyjątkowych okolicznościach, w sytuacji, gdy wada rozwojowa u dziecka lub zagrożenie dla życia lub zdrowia matki zostanie późno stwierdzone, prawo dopuszcza usunięcie ciąży także po upływie 24 tygodnia. W Irlandii Północnej trwa debata na temat prawa kobiet do aborcji. Ustawa o aborcji z 1967 roku, która sprawiła, że Wielka Brytania jest w tej kwestii jednym z najbardziej liberalnych krajów Europy, nigdy nie została wprowadzona w tej części kraju.

Jak to się odbywa

Zabieg przerwania ciąży może być wykonany tylko i wyłącznie w szpitalu lub w specjalistycznej klinice. W przypadku wczesnej aborcji jest to zabieg jednodniowy. Pozostanie w placówce na noc może być konieczne w przypadku aborcji wykonywanych po 20 tygodniu ciąży. Bezpłatna aborcja jest dostępna w placówkach państwowej służby zdrowia NHS po skierowaniu od lekarza pierwszego kontaktu (GP). Osoby, którym nie przysługują bezpłatne świadczenia NHS, lub które z jakichś powodów nie chcą z nich skorzystać, mogą zgłosić się do prywatnej kliniki i wykonać zabieg za opłatą.

Jak to się odbywa

Zabieg przerwania ciąży może być wykonany tylko i wyłącznie w szpitalu lub w specjalistycznej klinice. W przypadku wczesnej aborcji jest to zabieg jednodniowy. Pozostanie w placówce na noc może być konieczne w przypadku aborcji wykonywanych po 20 tygodniu ciąży. Bezpłatna aborcja jest dostępna w placówkach państwowej służby zdrowia NHS po skierowaniu od lekarza pierwszego kontaktu (GP). Osoby, którym nie przysługują bezpłatne świadczenia NHS, lub które z jakichś powodów nie chcą z nich skorzystać, mogą zgłosić się do prywatnej kliniki i wykonać zabieg za opłatą.

W placówce NHS

Oprócz lekarza GP, skierowanie na zabieg refundowany przez NHS można dostać również w lokalnym ośrodku planowania rodziny Family Planning www.fpa.org.uk/Hom... Pacjentka zostaje skierowana spotkanie konsultacyjne w placówce, w której ma się odbyć zabieg. Odbywa się ono zwykle w ciągu 5 dni. Podczas tego spotkania kobieta powinna zostać poinformowana o dostępnych metodach przerywania ciąży i komplikacjach, jakie mogą wystąpić w związku z zabiegiem. Lekarz albo pielęgniarka może zadać kilka pytań dotyczących historii medycznej, pobrać próbkę krwi do badań i wykonać test pod kątem chorób przenoszonych drogą płciową. Jeśli istnieją wątpliwości co do stopnia zaawansowania ciąży, lekarz może wykonać USG. Podczas spotkania konsultacyjnego pacjentka która decyduje się na aborcję podpisuje zgodę na zabieg i zostaje umówiona na konkretny termin – zwykle nie później niż w ciągu tygodnia od spotkania konsultacyjnego. Zgodnie z Ustawą Aborcyjną z 1967 r. do przerwania ciąży potrzebna jest zgoda dwóch lekarzy. Najczęściej jednym z nich jest lekarz rodzinny GP (albo inna osoba wydająca skierowanie), a drugim osoba pracująca w placówce, w której ma być wykonany zabieg. Lekarz ma prawo odmówić wydania zaświadczenia uprawniającego do poddania się aborcji, jeśli ma moralne obiekcje. Musi jednak wskazać pacjentce inne możliwości uzyskania takiej zgody. O takie zaświadczenie można się zwrócić również do ośrodków planowania rodziny. Jeśli nie będzie tam osoby uprawnionej do wydania zaświadczenia dla NHS, pacjentka zostanie skierowana do innej, odpowiedniej placówki.

W prywatnej placówce

Aborcji płatnej można dokonać w prywatnych klinikach czy szpitalach. Nie potrzeba w tym celu skierowania od lekarza GP, a wymagane zaświadczenia od dwóch lekarzy dostaje się na miejscu – w ramach konsultacji. Koszty zabiegu różnią się w zależności od kliniki, stopnia zaawansowania ciąży (wczesne aborcje są zwykle tańsze), metody aborcji oraz od tego, czy konieczny jest nocleg w klinice. Zwykle za zabieg płaci się od 400 do 1 500 funtów. Najbardziej popularnymi organizacjami świadczącymi prywatnie poufne konsultacje i usługi aborcyjne w Wielkiej Brytanii są bpas (The British Pregnancy Advisory Services) www.bpas.org/bpa... oraz Marie Stopes www.mariestopes.org.uk/Our.... Mają one sieć placówek w całym kraju. Skorzystaj z wyszukiwarek dostępnych na ich stronach internetowych, aby znaleźć ośrodek w dogodnej dla siebie lokalizacji. Możesz też skorzystać z całodobowej infolinii i uzyskać wszystkie informacje oraz umówić się na zabieg telefonicznie (bpas: 0845 730 40 30; Marie Stopes: 0845 300 80 90). W sporadycznych przypadkach NHS pokrywa koszty wykonania zabiegu w prywatnej klinice.

Trudna decyzja

W Wielkiej Brytanii jest wiele organizacji, udzielających bezpłatnie informacji oraz wsparcia dla kobiet rozważających aborcję i borykających się z wątpliwościami. O pomoc dostępną w swoim regionie możesz zapytać lekarza GP. Wsparcie i konsultacje – telefoniczne bądź w trakcie spotkania w cztery oczy – oferuje większość placówek świadczących usługi aborcyjne, ośrodki planowania rodziny oraz inne organizacje. Przydatne informacje, adresy i numery telefonów znajdziesz na podanych stronach internetowych:

The British Pregnancy Advisory Services (bpas) Infolinia: 08457 30 40 30 (24h)

Marie Stopes International (MSI). Abortion information: 0845 300 80 90 (24 h)

Family Planning Infolinia Anglia: 0845 122 86 90 (pn.-pt. 9:00-18:00)

Infolinia Irlandia Północna: 0845 122 86 87

(pn.-czw. 9:00-17:00, pt. 9:00-14:30)

Brook Advisory Service – informacje i porady na temat antykoncepcji i zdrowia seksulanego dla ludzi w wieku do 25 lat Infolinia: 0808 802 12 34 (pn.-pt. 9:00-17:00) Citizens Advice Bureau

Śledź nasKursy walut