Wynagrodzenie za czas choroby

Autor: Emigrant w UK 27 Styczeń 2016, 14:51

Podobne artykuły

Wynagrodzenie chorobowe (Sick Pay) jest to zasiłek przysługujący pracownikowi w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby. Jeżeli Twoja firma nie dysponuje własnym programem wynagrodzenia za czas choroby, wówczas, pod pewnymi warunkami, może Ci przysługiwać wynagrodzenie wynikające z ustawy.

Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z ustawy (SSP)

Komu przysługuje zasiłek SSP?

Wysokość zasiłku SSP i sposób wypłaty Jak się ubiegać o SSP?

Choroba a urlop Statutory Sick Pay a inne zasiłki

Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z umowy o pracę

Wynagrodzenie za czas choroby, wynikające z ustawy (SSP)

Statutory Sick Pay (SSP) to zasiłek wypłacany przez okres do 28 tygodni pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby. Jest to minimalna wynikająca z ustawy kwota, jaką pracodawca musi zapłacić pracownikowi, spełniającemu wszystkie warunki. Umowa o pracę może gwarantować wyższy zasiłek chorobowy.

Komu przysługuje zasiłek SSP?

Ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay, SPP) przysługuje Ci, jeśli: jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę (nie musi to być umowa pisemna – zobacz Pracownik (worker) a pracownik kontraktowy (employee)); długość zatrudnienia nie ma znaczenia; jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby przynajmniej przez 4 dni z rzędu (wliczając weekendy oraz Bank holidays); zarabiasz (w roku podatkowym 2012-13) przynajmniej 107 funtów tygodniowo przed opodatkowaniem (tyle wynosi najniższa stawka wynagrodzenia Lower Earnings Limit, od której potrącana jest składka ubezpieczeniowa National Insurance Contributions). Od 27 października 2008 nie obowiązują już przepisy, które uniemożliwiały wypłatę ustawowego zasiłku chorobowego pracownikom agencyjnym, którzy mieli umowę na 3 miesiące lub mniej. Teraz wynagrodzenie za czas choroby przysługuje tej grupie pracowników na takich zasadach, jak innym. Więcej informacji można uzyskać telefonując na infolinię HM Revenue and Customs: 0845 302 14 79.

Wysokość zasiłku SSP i sposób wypłaty

W roku podatkowym 2012/13 wysokość ustawowego zasiłku chorobowego wynosi £85,85 tygodniowo. Jest on naliczany za każdy dzień niezdolności pracownika do pracy w związku z chorobą, począwszy od czwartego dnia, przez okres maksymalnie 28 tygodni. Jeśli w ciągu ośmiu tygodniu od poprzedniej choroby zachorujesz ponownie, możesz otrzymać zasiłek juz od pierwszego dnia niezdolności do pracy. SSP jest wypłacany przez pracodawcę. Forma i termin płatności są zwykle takie same, jak w przypadku pensji. Osoby zatrudnione w większej liczbie zakładów, mogą mieć uprawnienia do zasiłku od każdego z pracodawców. Wysokość wynagrodzenia za czas choroby zazwyczaj nie jest uzależniona od przyczyny choroby, chyba że pracodawca wprowadził w tej kwestii wewnętrzne regulacje. Osobom które doznały obrażeń w miejscu pracy może przysługiwać odszkodowanie. Czytaj więcej na ten temat w artykule Wypadek przy pracy. Jeżeli nie możesz otrzymywać zasiłku SSP ani kontraktowego zasiłku chorobowego lub jeżeli byłeś na zwolnieniu przez ponad 28 tygodni, możesz się starać o zasiłek Employment Support Allowance.

Jak się ubiegać o SSP?

Niezwłocznie poinformuj swojego pracodawcę o chorobie i nieobecności w pracy. Jeśli firma nie ma wewnętrznych regulacji dotyczących chorobowego, musisz to zrobić w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie możesz stracić prawo do ustawowego zasiłku chorobowego. Powiadomienie o chorobie możesz przekazać telefonicznie lub na piśmie. Można skorzystać ze specjalnego formularza SC2 "Employee's Statement of Sickness" (2 strony PDF, 66 KB, en) (możesz go także dostać od swojego lekarza pierwszego kontaktu). Pracodawca nie może nalegać, abyś dostarczył powiadomienie osobiście, ani domagać się medycznego potwierdzenia niezdolności do pracy, chyba że choroba trwa ponad 7 dni (wliczając weekendy i bank holidays). Nie może też wymagać, abyś kontaktował się z nim w czasie choroby częściej niż raz w tygodniu.

Śledź nasKursy walut