System zasiłków w UK - jak ubiegać się o benefity

Autor: Emigrant w UK 28 Styczeń 2016, 09:35

Kompleksowe informacje o świadczeniach socjalnych w Wielkiej Brytanii. Zasiłki dla bezrobotnych, w związku z niskimi dochodami, na dziecko oraz zapomogi na mieszkanie w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej.

Kto wypłaca benefity Jak ubiegać się o zasiłki w UK

Benefity i zasiłki dla osób bezrobotnych w UK / Szkocji

Benefity dla osób o niskich dochodach

Benefity w trakcie ciąży i macierzyństwa

Zasiłki i benefity na mieszkanie Inne rodzaje pomocy finansowej

Kto wypłaca benefity

System benefitów obejmuje swoim działaniem osoby bezrobotne, szukające pracy, osiągające niskie dochody ze stosunku pracy, opiekujące się dziećmi, emerytowane, sprawujące opiekę nad innymi osobami, chore i niepełnosprawne. Departament pracy i emerytur (The Department for Work and Pensions) zarządza większością benefitów poprzez biura Jobcentre plus. Korzyści i uprawnienia dla emerytów i rencistów rozpatrywane są poprzez sieć ośrodków emerytalnych (pension centres), które przekazują pomoc bezpośrednio tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Zasiłkami zajmują się również agencje lub departamenty rządowe, takie jak lokalne rady miejskie (Council) lub HM Revenue & Customs (HMRC).

Jak ubiegać się o zasiłki w UK

Brytyjski rząd oferuje wachlarz przywilejów, dzięki którym wspiera i daje szansę potrzebującym. Odpowiedzialne za to są różne agencje i departamenty. Jeżeli uprawniony jesteś do jakiegoś benefitu, będziesz musiał wnioskować do odpowiedniego urzędu. Jeżeli jesteś w wieku produkcyjnym, możesz skontaktować się z Jobcentre Plus. Niezależnie czy aktualnie pracujesz czy jesteś osobą poszukującą pracy obsługa biura poinformuję cię o przywilejach, które Ci się należą. Strona Jobcentre Plus: www.jobcentreplus.gov.uk  Najbliższe biuro Jobcentre: los.direct.gov.uk  Kompleksowe informacje dotyczące różnego rodzaju benefitów – kto się kwalifikuje, wysokość zasiłków, jak ubiegać się o benefity znajdują się w osobnych poradnikach.

Śledź nasKursy walut