Child Tax Credit

Autor: Emigrant w UK 28 Styczeń 2016, 10:59

Child Tax Credit jest to świadczenie dla osób wychowujących dzieci. Mogą się o nie ubiegać zarówno pary jak i osoby samotnie wychowujące dzieci. Należy wykazać, że nasz dochód na rodzinę nie przekracza 58000 funtów rocznie (lub 66000 funtów jeżeli dziecko nie skończyło jeszcze roku). Maksymalna kwotajaką można otrzymać w ciągu roku to 545 funtów na rodzinę i 1690 funtów na dziecko. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie ilości dzieci, ilości godzin przepracowywanych przez rodziców/rodzica tygodniowo oraz przychodu rodziny brutto uzyskanego w poprzednim roku podatkowym. Osoby przebywające w Anglii krócej niż rok muszą podać przewidywany przychód.

Jak się ubiegać?

Przez internet:

 www.inlandrevenue.gov.uk  taxcredits

Telefonicznie: 0845 300 3900

Dane potrzebne do ubiegania się o zasiłek:

• dane dotyczące dochodu za ostatni rok podatkowy (accounts/kalkulacja podatkowa w przypadku samozatrudnionych lub P60/45 w przypadku zatrudnionych).

• informacje o dochodzie partnera

• National Insurance Number (oboje rodzice)

• zaświadczenie o liczbie i wieku dzieci w rodzinie

• konto bankowe

Jeżeli nie przepracowałeś jeszcze roku przy podaniu dochodów musisz dołączyć informacje, że dany dochód jest za okres kilku miesięcy. Jeżeli tego nie zrobisz otrzymasz większe dofinansowanie niż ci się należy, a w następnym roku będziesz się musiał z tego rozliczyć, czyli zwrócić różnice pomiędzy tym co ci się należało a tym co dostałeś.

Wszelkie zmiany dotyczące zmiany pracodawcy lub wysokości dochodów, zmiany miejsca zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany konta bankowego, ukończenia przez dziecko szkoły powinniśmy zgłosić w terminie do 3 miesięcy.

Śledź nasKursy walut