Child benefit

Autor: Emigrant w UK 28 Styczeń 2016, 11:07

Wszystkim Polakom pracującym w Wielkiej Brytanii (nie ma żadnych okresów przejściowych) przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłek rodzinny na dziecko (Child Benefit). Jest to wolne od podatku świadczenie w wysokości ok. 17,5 tygodniowo na pierwsze dziecko i ok. 11,5 na kolejne. Jeżeli urodziłaś dziecko w Wielkiej Brytanii już w szpitalu otrzymasz odpowiedni formularz, który pozwoli ci się ubiegać o Child Benefit. Jeżeli przyjechałaś z dzieckiem do Wielkiej Brytanii taki formularz możesz dostać w Jobcentre Plus lub na poczcie. Można także wypełnić formularz na stronie internetowej. Można również zamówić formularz pod numerem telefonu: 0845 302 1444 Potem należy odesłać go pod adres: Child Benefis Office, PO Box 1, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA

Potrzebne dokumenty:

•Formularz rejestracyjny

•National Insurance Number

•Rejestracja w Home Office

•Akt urodzenia dziecka

Jeżeli urodziłaś dziecko w Anglii bardzo ważne jest, aby wypełnić i odesłać formularz zaraz po urodzenia dziecka, gdyż refundacja obejmuje tylko 3 ostatnie miesiące. Czas oczekiwania na zasiłek to właśnie ok. 3 miesięcy więc najlepiej załatwić wszystkie formalności zaraz po porodzie.Pieniądze przelewane są raz w miesiącu bezpośrednio na twoje konto bankowe.

Zasiłek ten przysługuje od momentu rozpoczęcia legalnej pracy w Wielkiej Brytanii i posiadać National Insurance Number (Numer Identyfikacji Podatkowej). To, czy zasiłek zostanie przyznany nie zależy od wysokości zarobków czy oszczędności. Polak może otrzymać Child Benefit zaraz po podjęciu legalnej pracy w Wielkiej Brytanii (opłaca NI). Tylko jedna osoba może otrzymywać Child Benefit. Nie musi to być rodzic dziecka (może być np. prawny opiekun). Warto ubiegać się o zasiłek jak najszybciej, bowiem wypłata obejmuje tylko trzy miesiące wstecz od dnia złożenia wniosku. Child benefit może być przyznany jeśli w tym samym czasie nie pobieramy zasiłku rodzinnego w Polsce Child benefit przysługuje osobom wychowującym dzieci.

 

Child benefit przysługuje osobom wychowującym dzieci.

Otrzymywanie tego zasiłku nie zależy od wysokości zarobków czy oszczędności.

O child benefit można się ubiegać:

Zaraz po urodzeniu i zarejestrowaniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego w przypadku, gdy dziecko mieszka z opiekunami ubiegającymi się o zasiłek w przypadku adopcji dziecka (dziecko musi mieszkać z rodzicami) w przypadku dopłacania do kosztów utrzymania dziecka (poniesione koszty muszą być równe lub większe niż zasiłek jaki przysługuje na dziecko).

Na najstarsze (lub jedyne) dziecko w roku 2006-2007 można otrzymać 20 funta tygodniowo. Na każde następne dziecko przysługuje 12.10 funta. Child benefit płacony jest na dziecko do 16 roku życia, a w niektórych przypadkach także na dziecko, które skończyło 16 lat, czyli: dziecko w wieku od 16 do 19 lat studiujące w systemie dziennym (tzw. full-time – co najmniej 12 godzin nadzorowanej nauki tygodniowo bez wliczania przerw) aż do A-levels, dziecko w wieku od 16 do 17 roku życia, które właśnie skończyło szkołę i zarejestrowało się w agencji pośrednictwa pracy takiej jak: Careers Service, Connexions Service, Ministry of Defence, Department for Employment and Learning (Irlandia Dziecko takie musi aktywnie szukać pracy lub szkolenia w celu uzyskania pracy (nie może jednak już pracować lub być na szkoleniu, za który płacony jest zasiłek tzw. training allowance). Tylko jedna osoba może otrzymywać child benefit i nie musi to być koniecznie rodzic dziecka (może być np. opiekun prawny). Zasiłek ten można otrzymać także, jeśli dziecko nie mieszka z opiekunem (rodzicem), ale opiekun ponosi koszty jego utrzymania, które są równe lub większe niż tygodniowa stawka zasiłku na to dziecko. Child benefit najprawdopodobniej nie zostanie przyznany jeśli:

Osoby nie posiadające National Insurance Number nie mają możliwości ubiegania się o child benefit. Nawet jednak w takiej sytuacji warto wypełnić aplikację. Po jej otrzymaniu urząd zbada sytuację rodzinną i może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty w celu potwierdzenia danych. Być może trzeba się będzie udać do urzędu JobcentrePlus na spotkanie w celu sprawdzenia, czy możliwym jest ubieganie się o National Insurance Number. Północna), Education and Library Board (Irlandia Północna). Child benefit jest przelewany bezpośrednio na konto bankowe (tzn. nie jest wypłacana gotówka lub czek), które powinno być zarejestrowane na nazwisko rodzica, oboje rodziców, opiekuna lub osoby reprezentującej rodziców lub opiekuna.

Aby móc ubiegać się o child benefit należy wypełnić specjalny formularz, który można zamówić pod numer telefonu (oczywiście tylko po angielsku): 0845 302 1444. Wypełniony formularz należy wysłać pod adres: Child Benefit Office PO Box 1 Newcastle upon Tyne NE88 1AA

Niezbędnym jest posiadanie aktów urodzenia każdego z dzieci oraz National Insurance Number rodziców lub opiekunów. Dokumenty powinny zostać zwrócone w przeciągu 4 tygodni. Opisy zasiłków podane powyżej są tylko orientacyjne – jest bowiem wiele szczegółowych przepisów, które wykraczają poza ramy niniejszego opracowania. Więcej informacji można znaleźć w internecie pod adresami: HM Revenue & Customs Child Benefit a także Child Benefit

Śledź nasKursy walut