W upały pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje

Autor: Emigrant w UK 13 Czerwiec 2019, 22:45

W upały pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje

Wysoka temperatura na stanowisku pracy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, ich stan psychofizyczny, a także wydajność. Dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników - poinformowała PAP Państwowa Inspekcja Pracy. Jak podkreśla PIP, zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje także działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury. Jednym z najważniejszych obowiązków zatrudniającego osoby w czasie upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Warunek taki występuje podczas pracy na powietrzu, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 st. C i 28 st. w pomieszczeniu pracy. Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości "zaspokajającej potrzeby" pracujących. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w inny sposób, np. przez wypłacanie pracownikom w zamian ekwiwalentu pieniężnego. Takie rozwiązanie jest niezgodnie z prawem. W przypadku osób wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze bez dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie. Pracodawca w zależności od swoich możliwości powinien starać się obniżać temperaturę na stanowiskach pracy. Może w tym celu stosować rolety, wentylatory, klimatyzatory, itp. Pracodawcy, u których funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna, powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie oraz czyszczenie, by nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń. Pracodawca szczególną ochroną przed wysokimi temperaturami w pracy powinien objąć pracowników młodocianych. Zabronione jest ich zatrudnianie w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 st. C, a wilgotność względna powietrza jest większa niż 65 proc.


Dodaj komentarz

Komentarze

Jeszcze nikt nie dodał komentarza!

Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz
Zobacz komentarze

Dodaj komenatrz

 

Śledź nasKursy walut