Umowa o pracę w Wielkiej Brytanii

Autor: Emigrant w UK 24 Styczeń 2016, 12:58

Umowa o pracę w Wielkiej Brytanii

Umowa o pracę w Wielkiej Brytanii Umowa o pracę, nazywana często kontraktem (tzw. contract of employment) jest najpopularniejszą formą zatrudniania pracowników w Wielkiej Brytanii. Określa ona warunki zatrudnienia – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Bardzo ważne jest prawidłowe skonstruowanie takiej umowy, dlatego przed jej zawarciem, czyli podpisaniem, warto zapoznać się dokładnie z jej treścią. Wg prawa brytyjskiego umowa o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, może być umową ustną. Zawierana jest w momencie przyjęcia oferty pracy. Od tego momentu obie strony związane są jej warunkami aż do wygaśnięcia umowy (zwykle na skutek wypowiedzenia lub zmian warunków w niej zawartych. Bardzo ważne by wiedzieć, ze w czasie dwóch miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia pracodawca musi przedstawić pracownikowi na piśmie "warunki pracy i wynagrodzenia". Obowiązuje dość duża dowolność przy ustalaniu samych warunków zatrudnienia, jednak każdy pracodawca musi przestrzegać podstawowych zasad. Typowy tydzień pracy wynosi w Wielkiej Brytanii 37,5 godziny, jednak nie jest to liczba ustalona prawnie. Przerwy na lunch w większości przypadków nie są wliczane do czasu pracy. Standardowe godziny pracy oraz wynagrodzenie za nadgodziny ustala pracodawca. Pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy dłuższej niż 48 godzin w tygodniu, chyba, że pracownik wyrazi na to pisemną zgodę lub ma to wyraźnie zapisane w umowie. Pisemna umowa o pracę powinna zawierać określenie stwierdzające, że ów kontrakt zastępuje wszystkie wcześniejsze ustne porozumienia i korespondencje odnoszące się do warunków pracy. W przypadku gdy nie istnieje żadna umowa o pracę między pracodawcą a pracownikiem, strony powinny spisać pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu. Umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy: imię i nazwisko zatrudnionego nazwa stanowiska wraz z jego opisem miejsce pracy imię i nazwisko przełożonego godzinowy wymiar pracy w tygodniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy wysokość wynagrodzenia sposób i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia warunki urlopu warunki rozwiązania umowy Umowy o pracę są powszechnie stosowane, ale nie ma jednego ustalonego wzoru ani wymogów prawnych które byłyby ich "uwarunkowaniem". Muszą one jednak zawierać wszystkie warunki określone jako wymagane w written statement of employment particulars (czyli w pisemnym oświadczeniu warunków zatrudnienia) Warunki zatrudnienia (czasu pracy, wynagrodzenia itd.) nie mogą być gorsze, niż te minimalne i jest to gwarantowane prawem (na przykład stawka minimalna za godzinę pracy) Jeżeli nie otrzymasz od pracodawcy pisemnego zaświadczenia o szczegółowych warunkach zatrudnienia lub jego treść jest niejasna, spróbuj wyjaśnić to z pracodawcą. Jeśli jednak jest to niemożliwe wtedy trzeba poszukać odpowiedniej pomocy. Bezpłatnych i poufnych porad powinno szukać sie u pracowników The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS), co po polsku możemy określić jako Komisja Pojednawcza w Sporach Pracowniczych. W celu zasięgnięcia porady eksperta na temat zawarty w artykule, prosimy o kontakt ze specjalistami z kancelarii Simpkins & Co Solicitors pod bezpłatnym numerem 0800 0832755 lub za pośrednictwem strony internetowej www.simpkinsand.co.uk. Bartosz Maj 07545528858, email: bartoszmaj@simpkinsand.co.uk


Dodaj komentarz

Komentarze

Jeszcze nikt nie dodał komentarza!

Bądź pierwszy.

Dodaj komentarz
Zobacz komentarze

Dodaj komenatrz

 

Śledź nasKursy walut