Jak dostać 500 zł na dziecko? Rząd podał szczegóły

Autor: Emigrant w UK 1 Luty 2016, 17:11

Jak dostać 500 zł na dziecko? Rząd podał szczegóły

Rząd przyjął program Rodzina 500 Plus. Poinformowała o tym w Sejmie premier Beata Szydło. - Oto projekt ustawy, który za chwilę złożę na ręce marszałka - powiedziała premier na konferencji.

Program zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 złotych miesięcznie. Mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na pierwsze. Pomoc będzie przysługiwała tym rodzinom, w których dochód na członka nie przekroczy 800 złotych i 1200 w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Resort rodziny chce, by świadczenie było wypłacane od kwietnia, jednak każda gmina będzie miała maksymalnie trzy miesiące na wydanie tego świadczenia.

500 zł na dziecko. Oto co musisz zrobić, by je dostać

Osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała do niego dołączać zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie. Dane te urzędnicy będą zobowiązani pozyskać samodzielnie - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie zawarto w nim m.in. katalog wszystkich potrzebnych dokumentów. Wzory wniosku oraz niezbędnych oświadczeń zostały określone w projekcie rozporządzenia (stanowią jego załączniki).

Wniosek składany co roku, przez internet

Pieniądze ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci, nie ma obowiązku dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). We wniosku należy podać dane osoby starającej się o 500 zł oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Wnioski będzie można składać przez internet. Resort zapewnia, że pieniądze będą wypłacane przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Do wniosku należy dołączyć m.in. oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów. Z kolei w przypadku cudzoziemców zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Rodzice adopcyjni powinni załączyć dokumenty dotyczące przysposobienia. Co ważne, nie będą też wymagane we wniosku, informacje o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (udzielanych przez urząd skarbowy), ani też dane dotyczące o wieku i stanu cywilnego członków rodziny. Nie będzie również konieczne dołączanie orzeczenia o niepełnosprawności czy zaświadczenia zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie te dane urzędy będą zobowiązane pozyskać samodzielnie od innych instytucji (w formie papierowej lub elektronicznej).


Dodaj komentarz

Komentarze

  1. 30seban80 Autor 3 Luty 2016, 15:44

    :)

    Odpowiedz
Zobacz komentarze

Dodaj komenatrz

 

Śledź nasKursy walut